DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Móda napříč staletími

Cíl: Cílem programu je poznání umělecké oblasti módy v historickém a kulturněspolečenském kontextu. 

Klíčové kompetence: kompetence pracovní, k řešení problémů
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce) 
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 80 Kč/osoba
Kapacita: 8–10 osob (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Kateřina Staňková
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Zábavnou interaktivní formou prolétneme dějiny odívání, budeme si povídat o každodenním životě lidí v minulosti, ukážeme si, že historie nejsou jen data a události. V druhé části žáci vytvoří textilní koláž na zadané téma, kde se nechají vést pocity, které v nich zanechaly předchozí chvíle strávené „v dobách minulých“.

Také by vás mohlo zajímat:

 • 11. května – otevření zájmových kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Angličtina pro mladší – tvary

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do Centra pro předškolní děti na školní rok 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Audiopříběhy Baboček

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.