DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Móda napříč staletími

Cíl: Cílem programu je poznání umělecké oblasti módy v historickém a kulturněspolečenském kontextu. 

Klíčové kompetence: kompetence pracovní, k řešení problémů
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce) 
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 80 Kč/osoba
Kapacita: 8–10 osob (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Kateřina Staňková
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Zábavnou interaktivní formou prolétneme dějiny odívání, budeme si povídat o každodenním životě lidí v minulosti, ukážeme si, že historie nejsou jen data a události. V druhé části žáci vytvoří textilní koláž na zadané téma, kde se nechají vést pocity, které v nich zanechaly předchozí chvíle strávené „v dobách minulých“.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Když přijede kovář

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení činnosti Stanice přírodovědců 14. 10. – 1. 11. 2020

  VÍCE INFORMACÍ