DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Na jedné lodi

Cíl: Hlavním cílem je dát dětem prostor ke společné aktivitě, při které si účastníci mohou posílit komunikační dovednosti a schopnost týmové kooperace. Další přidanou hodnotou programu je možnost pro pedagoga být se svou třídou v roli pozorovatele a sledovat interpersonální vazby ve třídě, úroveň spolupráce apod.

Dále také:
– zbavení strachu a zábran z interakce s ostatními spolužáky
– pocit rovnosti a bezpečí v rámci “námořní posádky”, kdy všichni "mají “stejnou šanci být úspěšní a prožít dobrodružství
– rozvoj schopnosti improvizovat a řešit náročné situace
– rozvoj fantazie a kreativity

Klíčové kompetence: kompetence sociální, personální a komunikativní
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.1 RVP ZV (Hudební výchova) 
Délka programu: 45–120 min (dle přání zadavatele)
Cena: 1500 Kč / h / třída
Kapacita: 15–30 žáků
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy či vaše škola
Lektor: Hana Vondráková a Marek Valenta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Kapitán a první důstojník vás již netrpělivě očekávají na palubě objevitelské lodi. Poplujete s nimi k neznámému ostrovu, zažijete bouři na moři, útěk před hladovými krokodýly, budete hledat potravu a zdolávat divokou řeku. Každý námořník má své místo na lodi a všichni musí táhnout za jeden provaz, aby se celá posádka bezpečně vrátila zpátky do domovského přístavu.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Den plazů – 21. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme pedagoga volného času

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hobby Kováry 12. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ