DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Po stopách Ayrtona Senny

Cíl: Náplní tohoto programu je ukázat dětem, že technika a manuální činnost není jejich nepřítelem a dá se s nimi užít i spousty legrace. Program “Po stopách Ayrtona Senny“ žáky zavede do světa autodráhového modelářství. Žáci si osvojují základní znalosti z oblasti mechaniky a konstrukce (převody, kola, osy, převodové poměry). Při stavbě papírové karoserie je rozvíjena především jemná motorika. Programem se prolínají i prvky Dopravní výchovy (bezpečnost a pohyb v provozu na běžných komunikacích).

Klíčové kompetence: kompetence činnostní a občanské, sociální a personální; pracovní, občanské
Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem program navazuje na 5.1 RVP PV (Dítě a jeho tělo) a 5.5 RVP PV (Dítě a svět), 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce) a 5.8.1 RVP ZV (člověk a zdraví – Výchova ke zdraví)
Délka programu: 60–120 minut – dle domluvy a věku žáků
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: František Pechlát, Ondřej Kozohorský
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Žáci si vyrobí vlastní papírovou karoserii modelového závodního auta, kterou si dle vlastní fantazie barevně upraví. Po připevnění karoserie na nachystaný závodní podvozek a složení závodnických zkoušek již nic nebrání v jízdách na závodním okruhu. Autodráha má osm drah, je 40 m dlouhá a splňuje veškeré parametry pro závody republikové i mezinárodní (jezdí se zde i mistrovství Evropy).  

Také by vás mohlo zajímat:

 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušen provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přijímáme členy do nového DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

  VÍCE INFORMACÍ
 • Probíhá zápis do školky CPD Vlaštovka 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení činnosti Stanice přírodovědců 14. 10. – 1. 11. 2020

  VÍCE INFORMACÍ