DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Technické vynálezy – knihtisk

Cíl: V tomto programu se žáci seznámí se zásadním pokrokem ve vývoji lidstva – knihtiskem a osobností jejího vynálezce, řemeslníka, konstruktéra – J. Gutenberga.
Děti si prakticky vyzkouší, jak se pracovalo před Gutenbergovými vylepšeními – vyřezávání “štočků“ i po jeho objevech. Veškeré činnosti jsou uzpůsobené věku dětí.

Klíčové kompetence: kompetence pracovní, sociální a personální, k řešení problémů
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem program navazuje na 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce)
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Kozohorský Ondřej
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Žáci nejprve zasadí různé vynálezy do časové osy, aby si uvědomili návaznost a vývoj lidské společnosti. Poté se seznámí s vynálezem knihtisku v kontextu doby, s osobností J. Gutenberga a jeho pohnutými osudy. Děti si vyzkouší práci tiskařů před a po tomto zásadním posunu v tisku knih. Stěžejní částí programu je tvorba iniciály za pomoci techniky linoritu. Iniciálu doplněnou textem (papírové matrice) pomocí lisu vytisknou na papír. Výsledek svého snažení si samozřejmě odnáší s sebou.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Převádění dětí ze škol

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ
 • Krmení mangusty trpasličí

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ