DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Technické vynálezy – parní stroj

Cíl: Převážná část programu se točí okolo stavebnice Merkur, kde si žáci vyzkouší práci s touto stavebnicí a pokusí se sestavit jednoduchý stroj.
Celým programem se prolíná seznamování s osobností J. Watta a jeho vynálezem – parním strojem, který se ke konci programu žáci pokusí rozpohybovat.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské, kompetence k učení, pracovní
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce) 
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Kozohorský Ondřej
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Anotace: Žáci nejprve zasadí různé vynálezy do časové osy, aby si uvědomili návaznost a vývoj lidské společnosti. Poté se seznámí s vynálezem parního stroje v kontextu doby, principy jeho fungování a s osobností J. Watta. Hlavní částí programu je práce se stavebnicí Merkur. Naučí se základy práce s touto stavebnicí, ukážeme si základní principy z oblasti mechaniky (převody, kola, osy, páky, kladky). Následně se žáci pokusí sestrojit vlastní jednoduchý stroj. Na závěr děti zprovozní a spustí parní stroj, na který připojí vlastnoručně vyrobené stroje. 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme pedagoga volného času

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ