DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Výtvarný ateliér – akční malba

Cíl: Tento výukový program otevírá principy základní lidské tvořivosti a podporuje komunikační schopnosti a možnosti dětí.  

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a vzdělávací oblasti RVP PV
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 80 Kč/osoba
Kapacita: 15 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Dáša Chladová
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Na zahájení tohoto výukového programu promítneme některá díla akčních malířů jako orientační přehled (inspirační zdroj, nikoliv návodná cesta k tvorbě). Děti dále pracují s akrylovými barvami na velké ploše potažené igelity. Zde začíná např. výtvarná hra „Proudění vzduchu“. Na asi 10 m dlouhých a 1 m širokých pruzích papíru pak stěrkami a válečky v týmech vytváří různě se proplétající „komunikační kanály“. Mají naprosto volnou ruku v použité barevnosti i tvarové rozmanitosti svých prací. 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Když přijede kovář

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nové hudební lekce – klasická kytara, flétna pro pokročilé, trubka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa ve školce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Opatření MZ platná pro školská zařízení

  VÍCE INFORMACÍ