DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Zážitková výtvarná pedagogika

Cíl: Vzdělávací program je zaměřen na akční tvorbu, výtvarnou fotografii a animaci formou zážitkové pedagogiky. Cílem programu je otevření se dalším možnostem a experimentům ve svém výtvarném projevu.

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje na oblast 5.5 (Člověk a společnost) a 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova)
Délka programu: 4 vyučovací hodiny (180 minut)
Cena: 80 Kč/osoba
Kapacita: 24 žáků
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: MgA. Jaromír Santler, Dáša Chladová
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Žáci se rozdělí do tří skupin podle odborností -– akční tvorba, fotografie a animace. Na základě inspirace historickými a fiktivními příběhy budou žáci prožívat, ilustrovat, přetvářet, interpretovat a experimentovat s barvami, fotografií a pohybem. Na konci programu proběhne společná přehlídka prací.

Také by vás mohlo zajímat:

 • 25. dubna – Světový den tučňáků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten

  VÍCE INFORMACÍ
 • Miniscéna přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ
 • Angličtina pro mladší – tvary

  VÍCE INFORMACÍ
 • Audiopříběhy Baboček

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.