DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Zážitková výtvarná pedagogika

Cíl: Vzdělávací program je zaměřen na akční tvorbu, výtvarnou fotografii a animaci formou zážitkové pedagogiky. Cílem programu je otevření se dalším možnostem a experimentům ve svém výtvarném projevu.

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje na oblast 5.5 (Člověk a společnost) a 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova)
Délka programu: 4 vyučovací hodiny (180 minut)
Cena: 80 Kč/osoba
Kapacita: 24 žáků
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: MgA. Jaromír Santler, Dáša Chladová
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Žáci se rozdělí do tří skupin podle odborností -– akční tvorba, fotografie a animace. Na základě inspirace historickými a fiktivními příběhy budou žáci prožívat, ilustrovat, přetvářet, interpretovat a experimentovat s barvami, fotografií a pohybem. Na konci programu proběhne společná přehlídka prací.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Družinka KS nově se zájmovými kluby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Cestovatelský říjen na Stanici přírodovědců

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nový divadelní kroužek

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zimní tábor pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odysea mysli

  VÍCE INFORMACÍ