DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Dejvický den dřeva a řemeselDěti rády staví, ale mají k tomu málo příležitostí,“ říká lektor dřevodílny Stanice techniků v Podbabě Jan Pícha.

Dejvický den dřeva a řemesel, který pořádá už druhým rokem Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, tuto příležitost nabízí. Školní děti mohou uplatnit své dovednosti při stavbě dřevěné roubené chatky před budovou Stanice techniků. Akce se uskuteční v sobotu 26. května 2018.

Co vás přivedlo na nápad Dejvický den dřeva a řemesel uspořádat?

Právě to, co říká titulek článku: při práci s dětmi snadno zjistíte, že stavění – sestavování  předmětů do různých tvarů – do výšky nebo do šířky, přenášení z místa na místo, je vlastně nejčastější činností mladších dětí.

Nejprve jsme zkoušeli sestavovat domky v malém měřítku, ale ukázalo se, že při plné pozornosti dospělého, který práci vede, mohou děti bez nebezpečí pracovat s nadšením i na konstrukci ve větším měřítku, jako je dřevěná chatka ve velikosti běžného táborového stanu s podsadou.

Co si děti při práci užívají nejvíc?

Určitě je to přitloukání šindelů hřebíky na střechu. O to se děti "perou". Nevýhodou je, že se šindele musí řadit postupně a nemůže proto pracovat na jedné straně střechy více dětí současně.

Pokrývání střechy je ale poslední prací na stavbě, čím při stavbě chatky začínáte?

Začínáme výrobou modelu ve zmenšeném měřítku v dílně. Při tom se děti seznámí s jednotlivými součástmi chatky a při stavbě ve skutečné velikosti venku už vědí kam díly umístit. Při stavění venku před budovou Stanice techniků se už přidávají děti a rodiče z řad návštěvníků.

Co dalšího si mohou návštěvníci DDD vyzkoušet?

Díky spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Suchdole si děti i dospělí mohou vyzkoušet strouhání šindelů, hoblování ručním hoblíkem, předškolní děti s rodiči si vyrobí maličký domeček.

Uvidí návštěvníci ještě nějaká další řemesla?

Profesionálové předvedou ruční otesání kulaté klády do tvaru hranatého trámu, dlabání dřevěného koryta – to jsou stará řemesla, která jsou už velmi zřídka k vidění.
Připraveny budou i ukázky zpracování textilních vláken – textilní řemesla patří k nejstarším řemeslům a jsou rozšířena po celém světě. Návštěvníci si budou moci některá vyzkoušet "na vlastní prsty".

V poslední době se často hovoří o návratu dílenských prací do výuky základních škol. Je pořádání DDD důsledkem této celospolečenské debaty?

Ano, při práci s dětmi se ukazuje, že školní vzdělávání se orientuje převážně na rozvoj mentálních a poznávacích schopností dětí a rozvoj manuálních a tvořivých dovedností není v centru pozornosti. Při tom se ví, že duševní schopnosti se nejlépe rozvíjejí v součinnosti s rozvojem manuálním. U nejmenších dětí je to vidět nejlépe.
Proto pořádáme v dřevodílně celoroční kroužky pro dvojice rodiče s dětmi, aby i nejmenší děti mohly poznat práci s jiným materiálem než je papír a modelovací hmota. Právě tyto kroužky mají u veřejnosti největší ohlas.

Na vaši roubenou chatku je potřeba značné množství dřeva, má chatka ještě nějaké další využití?

Chatku po skončení akce rozebereme a znovu postavíme na letním táboře. Protože je velká jako stan s podsadou, dá se v ní na táboře spát. Po táboře ji znovu rozložíme a přes zimu "spí " v DDM.

Jak se může veřejnost seznámit s výsledky práce dílen DDM?

Součástí Dejvického dne dřeva a řemesel, který se koná na prostranství před budovou Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, je výstava výrobků, které děti v řemeslných kroužcích v uplynulém roce zhotovily.

Pokud návštěvníky některé práce zaujmou, mohou kdykoli bez ohlášení během školního roku vybraný kroužek navštívit a zúčastnit se práce.

Rozhovor vedla K. B. a J. P.

Podobné články

Velikonoční dílny
Příprava na Velikonoce začíná ve Spektru. Děti i rodiče mají možnost absolvovat několik dílen s motivem Velikonoc. Nedílnou součástí je pletení pomlázek i zdobení kraslic. Každý rok přichází pedagogové Karlínského Spektra s novou technikou, kterou rádi návštěvníky naučí.
Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Zažít Karlín jinak
Jsme rádi, že jsme součástí Karlína. Jsme na to hrdí. Podporujeme iniciativy na území naší městské části, které zvyšují kvalitu života pro obyvatele Karlína.
Pět stovek závodníků v pražské Stromovce
Téměř pět stovek hřáčů, kteří přišli poměřit své síly mezi sebou ve stopovací hře Prahou křížem krážem, se sešlo v neděli 5. 11. 2017 ráno nebo po obědě před Planetáriem na pražském Výstavišti. Co celé hře předcházelo a jak si účastníci vedli?
Karlínský masopust 2015
Masopustní veselí ovládlo v roce 2015 Karlínské náměstí. Kromě průvodu ulicemi Karlína na návštěvníky čekal bohatý pódiový program, staročeské stánky i projížďky na koňském povoze.
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.
Bodový program
Bodový program je založen na principu sbírání bodů za využívané volnočasové a zájmové aktivity v DDM hl. m. Prahy. Jeho čerpání podporuje účastníky v dalších volnočasových aktivitách, pobytových akcích a příměstských táborech DDM hl. m. Prahy. Body lze čerpat též za reklamní předměty podporující zdravý životní styl, bezpečnost a rozvoj osobnosti.