DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Aktuality

Výuka prodloužena do 30. června
Výuka ve Stanici techniků je prodloužena o dva týdny, až do 30. června. Začátek školního roku je naplánován na 14. září.