DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Do Stanice techniků místo učení ve školeJe všední den ráno, čas, kdy většina školáků sedí ve školních lavicích. Ke Stanici techniků přichází skupina žáků. Třídní kolektiv a paní učitelka s očekáváním vstupují do budovy, kde děti hned začnou obdivovat vystavené modely letadel a vlaků. Po přivítání se děti rozdělují do tří skupin. Každá se vydává do jiné místnosti – laboratoře, dílny, ateliéru. Každé skupině se věnuje jeden lektor a během celého dopoledne žákům odkrývá některý z technických, řemeslných nebo uměleckých oborů, které Stanice techniků rozvíjí. První skupina v řemeslné dílně pracuje se dřevem. Žáci mnohdy poprvé v životě berou do rukou pilku, vrták, upínají dřevo do svěráku, řežou, měří, smirkují, vrtají. Výsledkem je drobný dřevěný výrobek, který si každý hrdě odnáší. Druhá skupina se seznamuje se základy programování legorobotů a postupnými kroky vede robota k plnění zvolených pokynů. Všichni se radují, když robot zvládne zdolat překonat překážky. Žáci třetí skupiny si vyzkouší umění leteckého modelářství. I zde mají  plné ruce práce – podle návodu a rad měří, řežou, brousí, lepí. A pak letí! Letí jejich vlastnoručně vyrobené balzové házedlo.

Tato varianta vychází z nabídky technických, polytechnických a pracovních programů. Ty jsou vyhledávány především třídami prvního stupně základních škol. Obsahem a náročností jsou však přizpůsobeny i starším ročníkům. Kromě zmíněných oborů je možné vybírat i z dalších, jako je módní dílna, která proniká do tajů a historie oděvů, automodelářství, ke kterému neodmyslitelně patří jízdy na jedinečné osmiproudé autodráze nebo programy věnované technickým vynálezům, jako je knihtisk či parní stroj. Novinkou je i jedinečný program Technik team, který kromě práce s technickými stavebnicemi podporuje týmovou spolupráci celé třídy, řešení technických úkolů i prezentaci řešení před třídou. Jedině celá třída může uspět a získat titul Technik team.

Umění a řemesla pro starší žáky

Stanice techniků je ovšem otevřena i starším žákům z druhého stupně základních škol či víceletých gymnázií. Novou zkušenost a poznatky jim přináší program ve fotoateliéru, kde si vytvoří fotoportrét a seznámí se s procesem vzniku analogové fotografie. Velkým zážitkem jsou také výtvarné akční hry a tvorba ve výtvarném ateliéru. A v neposlední řadě i pronikání do tajů animovaného filmu.

Kromě programů, které svou specifičností a technickými nároky vyžadují práci v menších skupinách, je dáván velký prostor i zážitkovým programům pro celý třídní kolektiv. Skrze hudební, dramatické či výtvarné aktivity žáci nevšedním způsobem zažívají příběhy, nalézají vlastní řešení témat, objevují cestu jeden k druhému i k sobě sama, prohlubují vazby ve skupině i možnosti vyjádření svých myšlenek. Například „Na jedné lodi" se třída nachází v programu s využitím speciálních bubnů – drumbenů.

Dopoledne strávené ve Stanici techniků umožňuje školám obohatit výuku aktivní, přímou zkušeností s obory a činnostmi, pro které ve škole není buď dostatečné zázemí nebo časový prostor. A setkání s lektory, kteří svému řemeslu a umění nejen rozumí, ale především dokážou své nadšení a zaujetí přenést i na žáky, za výpravu směr Podbaba rozhodně stojí.

Autor: Hanka Vondráková

Podobné články

Animovaný film
Seznámení s prostředím animovaného filmu. Proces natočení vlastního krátkého filmu. 
Ateliér fotografie – portrét digitálně
Fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou i etika a estetika. Stylizace – experiment se světlem i stylizace v PC editoru Photoshop.
Móda napříč staletími
Jak se oblékali naši předci? Jakou funkci měl oděv před lety a jakou má dnes? Změnilo se něco v našem vnímání módy? Program je rozdělen na dvě části, v první proběhne přednáška a diskuze, druhá část je zaměřena na výtvarnou činnost.
Dřevodílna
Práce se dřevem, nástroji a seznámení s pracovním postupem. Výsledkem je malý výrobek ze dřeva.
Zážitková výtvarná pedagogika
Akční tvorba, výtvarná fotografie a animace formou zážitkové pedagogiky. Cílem programu je otevření dalším možnostem a experimentům ve výtvarném projevu.
Letem s větrem
Svět leteckého modelářství. Základní konstrukční a aerodynamické zákonitosti. Žáci využívají pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, výsledkem je jednoduché balzové házedlo.
Výtvarný ateliér – akční malba
Otevírání principů základní lidské tvořivosti a podpora komunikační schopnosti a možnosti dětí. Představení vybraných děl akčních malířů. Děti pracují s akrylovými barvami, zažijí si akční výtvarné hry. Mají naprosto volnou ruku v použité barevnosti i tvarové rozmanitosti svých prací.