DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Otevíráme již 11. května

Vážení,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Stanice techniků Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy znovu otevírá většinu zájmových kroužků. (Netýká se to např. kroužků, které organizujeme přímo v základních či mateřských školách, tam to opatření zatím neumožňují – vyčkejte, prosím, na další informace.)

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (dále jen "pokyny") jsou zde a z nich jsou nejdůležitější tyto:

 • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
 • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
 • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 

Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Den dětí s Klubem Klamovka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Koronakrize – vratky za kroužky a tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výtvarné kouzlo (nejen) pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Multimédia III – fotovýzva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
Otevíráme již 11. května
Tímto vám s radostí sdělujeme, že v pondělí 11. května otevíráme většinu kroužků. Další informace nalezenete na stránkách jednotlivých středisek.