Fotoreportáž z otevření prvního polytechnického hnízda na Praze 6

Žáci a učitelé základních škol z okolí zde mohou navštěvovat výuku dílen a robotiky od 12. listopadu.

Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domovů dětí a mládeže uvedl v život společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vše stojí na logice zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvalifikovaného personálu většímu počtu žáků.

Cílem je vytvořit dokonale vybavené dílny – tzv. polytechnická hnízda, umístěná přímo v zázemí středních škol a DDM. Základní školy tak mají možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím do vybavení vlastních dílen a zajištění vyškoleného personálu.

Deset polytechnických hnízd již na území Prahy svojí činnost spustilo. Dalším takovým centrem je nově Polytechnické hnízdo Stanice techniků, které základním školám otevřelo své brány v úterý 12. listopadu. Celý program se navíc daří financovat díky podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a nejsou tak zatíženy rozpočty zapojených škol. Slavnostní otevření proběhlo 12. 11. 2019 za přítomnosti Ing. Mariany Čapkové, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy, předsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy, pana Romana Pommera, vedení Stanice techniků a představitelů městské části.

V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace, případně kontakt na hlavního manažera projektu Ing. Davida Janatu.

Ing. Barbora Kafková, koordinátor aktivit

 


Galerie