DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Do Stanice techniků místo učení ve škole

Je všední den ráno, čas, kdy většina školáků sedí ve školních lavicích. Ke Stanici techniků přichází skupina žáků. Třídní kolektiv a paní učitelka s očekáváním vstupují do budovy, kde děti hned začnou obdivovat vystavené modely letadel a vlaků. Po přivítání se děti rozdělují do tří skupin. Každá se vydává do jiné místnosti – laboratoře, dílny, ateliéru. Každé skupině se věnuje jeden lektor a během celého dopoledne žákům odkrývá některý z technických, řemeslných nebo uměleckých oborů, které Stanice techniků rozvíjí. První skupina v řemeslné dílně pracuje se dřevem. Žáci mnohdy poprvé v životě berou do rukou pilku, vrták, upínají dřevo do svěráku, řežou, měří, smirkují, vrtají. Výsledkem je drobný dřevěný výrobek, který si každý hrdě odnáší. Druhá skupina se seznamuje se základy programování legorobotů a postupnými kroky vede robota k plnění zvolených pokynů. Všichni se radují, když robot zvládne zdolat překonat překážky. Žáci třetí skupiny si vyzkouší umění leteckého modelářství. I zde mají  plné ruce práce – podle návodu a rad měří, řežou, brousí, lepí. A pak letí! Letí jejich vlastnoručně vyrobené balzové házedlo.

Tato varianta vychází z nabídky technických, polytechnických a pracovních programů. Ty jsou vyhledávány především třídami prvního stupně základních škol. Obsahem a náročností jsou však přizpůsobeny i starším ročníkům. Kromě zmíněných oborů je možné vybírat i z dalších, jako je módní dílna, která proniká do tajů a historie oděvů, automodelářství, ke kterému neodmyslitelně patří jízdy na jedinečné osmiproudé autodráze nebo programy věnované technickým vynálezům, jako je knihtisk či parní stroj. Novinkou je i jedinečný program Technik team, který kromě práce s technickými stavebnicemi podporuje týmovou spolupráci celé třídy, řešení technických úkolů i prezentaci řešení před třídou. Jedině celá třída může uspět a získat titul Technik team.

Umění a řemesla pro starší žáky

Stanice techniků je ovšem otevřena i starším žákům z druhého stupně základních škol či víceletých gymnázií. Novou zkušenost a poznatky jim přináší program ve fotoateliéru, kde si vytvoří fotoportrét a seznámí se s procesem vzniku analogové fotografie. Velkým zážitkem jsou také výtvarné akční hry a tvorba ve výtvarném ateliéru. A v neposlední řadě i pronikání do tajů animovaného filmu.

Kromě programů, které svou specifičností a technickými nároky vyžadují práci v menších skupinách, je dáván velký prostor i zážitkovým programům pro celý třídní kolektiv. Skrze hudební, dramatické či výtvarné aktivity žáci nevšedním způsobem zažívají příběhy, nalézají vlastní řešení témat, objevují cestu jeden k druhému i k sobě sama, prohlubují vazby ve skupině i možnosti vyjádření svých myšlenek. Například „Na jedné lodi" se třída nachází v programu s využitím speciálních bubnů – drumbenů.

Dopoledne strávené ve Stanici techniků umožňuje školám obohatit výuku aktivní, přímou zkušeností s obory a činnostmi, pro které ve škole není buď dostatečné zázemí nebo časový prostor. A setkání s lektory, kteří svému řemeslu a umění nejen rozumí, ale především dokážou své nadšení a zaujetí přenést i na žáky, za výpravu směr Podbaba rozhodně stojí.

Autor: Hanka Vondráková

Také by vás mohlo zajímat:

 • Volná místa ve výtvarných kroužcích

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení činnosti Stanice přírodovědců 14. 10. – 1. 11. 2020

  VÍCE INFORMACÍ