DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Spirituál kvintet

Repertoár Spirituál kvintetu tvoří zejména tradiční gospely a spirituály, tj. původní černošské duchovní písně, ale také hudba renesanční, česká lidová a písně z doby Národního obrození. Podstatnou část repertoáru hudebně upravil umělecký vedoucí souboru, muzikolog Jiří Tichota. Mnoho úprav písní pochází z pera Dušana Vančury. Oba pánové obdařili většinu repertoáru českými texty, z nichž některé byly před rokem 1989 trnem v oku tehdejší vládní moci. Pamětníci by mohli vyprávět, kolikrát si Spirituál kvintet vysloužil v minulých dobách zákaz činnosti.

Přestože se Spirituál kvintet řadí svým zaměřením mezi folkové kapely, folku v dnešním pojetí se poněkud vymyká. Úpravy písní se daleko více blíží hudbě klasické. Není bez zajímavosti, že několik členů kapely má klasické hudební vzdělání.

Jistě není třeba se obšírně rozepisovat o historii kapely, neboť ta je všem příznivcům dostatečně známa. Pro potřeby Domu dětí a mládeže by možná stálo za úvahu zamyšlení, jak didakticky použít písňový repertoár Spirituál kvintetu pro potřeby volnočasové výuky. Hudba Spirituál kvintetu je velice libozvučná, bez kakofonie, harmonické postupy jsou srozumitelné. Většina písní se dá zazpívat sólově a doprovodit na kytaru, eventuálně na klavír. Zpíváme-li písně Spirituál kvintetu malým, předškolním dětem, lze doporučit takové, u kterých se opakuje krátká část textu, např. „…kocábku náram, náram, náram…“, „ten den, ten den“ , „zpívej, zpívej dál“ (text na Margot je sice trochu v koši-, v koši-, košilatý, ale malé děti to nepochopí), opakování posledního verše v Pocestném. U některých tradičních spirituálů by se děti mohly vyřádit na rytmické složce, použitím všech možných bubínků, Orffových nástrojů nebo hry na tělo.

Starším dětem lze doporučit jakoukoli jinou píseň, která má jasně danou melodickou linku a nemá příliš velký tónový rozsah.

Zvláštní kategorii by mohli tvořit žáci sólového zpěvu. Většina z nich je sice spíše zaměřena buď na populární hudbu nebo na klasický zpěv, avšak pokud by někdo z nich preferoval např. americkou lidovou hudbu, mohl by do svého repertoáru zařadit např. Širý proud, Nezaprodám duši svou, Hallelu…

Spirituál kvintet má navzdory své letitosti příznivce i mezi mladou generací. Ten, kdo Spirituál kvintet poslouchá, jistě rád jeho hudbu zprostředkuje i generaci nejmladší. 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • V zimě u koní

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hra na jarní prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ