MLUVKA – česky hravě

MLUVKA – česky hravě

Trénink komunikace v českém jazyce pro děti z jazykově odlišného prostředí

Pro děti z bilingvních rodin pro které čeština není běžný komunikační jazyk. Také pro ty, kteří se česky začaly učit nedávno a chtějí se zdokonalovat.
Hry a skupinová cvičení. Pohádky, básničky, příběhy, písničky, divadlo. Děti se učí lépe rozumět českému jazyku, ztratit ostych z komunikace a strach z chyb, zvládnout mluvit a komunikovat s druhými. 

Pro děti od 5 do 13 let

PO 14:30–16:00

Přihlašování