Talentové zkoušky – neodkládejte přípravu

Fotoklub Líheň Stanice techniků otevírá nový klub přípravy k talentovým zkouškám na fotografické školy a školy, kde jsou v požadavcích portfólia s fotografií.
Začínáme 7. února 2024 a s výukou budeme pokračovat až do konce tohoto školního roku.
Klub přípravy je ideální pro žáky 8. tříd, kteří budou v následujícím školním roce talentové zkoušky absolvovat. Na nově otevřenou přípravku budeme navazovat v září školního roku 2024/25 a budeme pokračovat až do zkoušek, které na výběrových školách probíhají na začátku ledna.
Další informace a způsob přihlášení

Proč začít s přípravou již nyní?
Máme dlouholeté zkušenosti. Žáci fotoklubu jsou tradičně mimořádně úspěšní v absolvování talentových zkoušek i na nejprestižnější školy. Jen výjimečně někdo nebyl přijat. Pravděpodobnost úspěchu se ale samozřejmě zvyšuje s délkou přípravy. Pokud se uchazeč věnuje tvůrčí fotografii rok a více, jeho portfolio vykazuje zcela jinou úroveň, než žák, který k nám do přípravy přichází ve druhé polovině září a do zkoušek mu zbývají (po odečtení svátků a prázdnin) 2 a půl měsíce. Nováčci často bývají ještě "zatíženi" typicky amatérskými "klišé" motivy – kytičky, zvířátka, západy slunce. Uchopit fotografii jako komunikační prostředek s mnohem vyšším potenciálem také nějakou dobu trvá. Obrátím-li se k moudrosti starých mistrů, musím zobecnit, že je potřeba cvičit nejen oko, ale i mysl.
Na závěr proto přikládáme několik výstižných citátů:

Henri Cartier Bresson:
"Prvních 10 000 fotografií je nejhorších"
"Obrazový příběh zahrnuje společnou činnost mozku, oka a srdce"

Jindřich Chalupecký:
„Podivuhodnost, jedinečnost, úžasnost předmětu nestačí k úžasné fotografii. Žádná sama o sobě není úžasná... Nestačí fakt události; je třeba ji objevit, je třeba ji uvidět."

Jaromír Funke:
„Fotografie je detail prostoru a času. Spojení skutečností v tomto detailu vytváří novou skutečnost."