DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

ADHD v předškolním a školním věkuVzdělávací cíl: Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.

Obsah: Porozumění situaci dítěte s ADHD, shrnutí základních pojmů, klasifikační systémy, projevy, příčiny. Současné trendy v přístupu k problematice ADHD – 2 hodiny

Specifikace typických projevů ADHD v chování dítěte – možnosti řešení problémových situací (praktické ukázky, kazuistické rozbory, modelové situace, nácvik efektivní komunikace s dětmi, jednoduché relaxační techniky, spolupráce s rodiči dětí s ADHD, soužití s vrstevníky, korekce projevů ADHD včetně nácviku sebekontroly, inkluze v běžném kolektivu, ŠVP a IVýchP) – 4 hodiny

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé

Lektor: Mgr. Jaroslava  Budíková   

Místo: dle dohody a potřeb školy 

Termín: dle dohody a potřeb školy 

Cena: 9 400 Kč/školní kolektiv; 650 Kč/osoba

Podobné články