DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Artefiletika jako prostředek porozumění sobě a druhýmVzdělávací cíl: Porozumět vlastním komunikačním stylům a obranným mechanismům, v důsledku toho zlepšit komunikaci s žáky a pedagogickými kolegy

Obsah:
I:
Artefiletika jako modelová situace pro běžný život
Rozvíjení vnímavosti na základě využívání neverbálních technik
Akceptace individuálního projevu a různosti ve skupině
Podpora a zakotvení, práce s vlastními energetickými zdroji
II:
Rozvíjení kreativity a hledání inspirace
Otevřené a konstruktivní vyjadřování kritiky

Hodinová dotace: 6/12 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 12 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času se zájmem o sebepoznání

Lektor: PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 650 Kč/osoba/6 hodin
1 100 Kč/osoba/12 hodin

Podobné články