DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Baseballové minimumVzdělávací cíl: Připravit účastníky na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.

Obsah: Seznámení s pálkovacími hrami a jejich rozlišení (baseball, softball, T-ball)
Seznámení se základními pravidly a cílem hry
Nácvik a ukázky používaných technik (házení, chytání, pálení, běh po metách)
Vyzkoušení a vlastní hra přítomných účastníků
Zhodnocení kurzu

Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách)

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga

Lektor: Petr Aubrecht

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 480 Kč/osoba

 

Podobné články