DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Dětská atletikaVzdělávací cíl: Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou

Obsah:
I:
Školení je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří působí u dětí ve věku 11 – 13 let. Trénink malých atletů již obsahuje nácvik atletických dovedností. Vedoucí atletické lekce by tedy měli zvládnout metodickou řadu nácviku základních atletických disciplín – běhu hladkého včetně nízkého startu, skoku do dálky a hodu míčkem. Základy těchto disciplín budou na kurzu probírány. S dalšími disciplínami (překážkový a štafetový běh, skok vysoký aj.) budou účastníci seznámeni herní formou. V rámci kurzu se zaměříme na rozvoj základní techniky a odstranění nejdůležitějších chyb v provedení.
Jelikož hodinová dotace je malá a v jejím rozsahu není možné probrat podrobně techniku atletických disciplín, celý kurz bude hlavně o hravé formě a využití atletických disciplín při rozcvičení, ve hře, v hlavní části vyučovací nebo tréninkové jednotky… (předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu, samozřejmě v rozsahu jejich možností).

II (NOVINKA):
Kurz bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku bude zopakována metodická řada základních atletických disciplín a probrány opravy v provedení. Druhý blok bude hlavně o hravé formě a o využití atletických disciplín při rozcvičení, ve hře, v hlavní části vyučovací nebo tréninkové jednotky

Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách)/8 hodin (2x 2 bloky po 90 minutách)

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé ZŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga)

Lektor: Mgr. Žaneta Václavková

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 480 Kč/osoba/4 hodiny
700 Kč/osoba/8 hodin 

Podobné články