DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžováníVzdělávací cíl: Připomenout účastníkům požadavky na instruktora školního lyžování.
Obnovit dříve získané znalosti a dovednosti.
Seznámit se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí vzniklých v průběhu posledních pěti let.

Obsah:
Teoretická výuka (13 hodin):           
Novinky v metodických postupech a členění výuky, teorie techniky a metodiky sjíždění, zatáčení a běhu na lyžích, zopakování bezpečnostních zásad a legislativy kurzů, příprava a organizace školního lyžařského výcviku, výstroj, výzbroj, mazání – technologie a další

Praktická výuka (21 hodin):
Zopakování základní sjezdové průpravy, zopakování specializované lyžařské průpravy pro různé druhy oblouků, upozornění na novinky, procvičování techniky a metodiky základního snožného a paralelního oblouku, carvingového oblouku, klasického způsobu běhu a bruslení na lyžích a další

Hodinová dotace: 34 hodin (čtyřdenní prezenční kurz)

Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků na dva lektory nebo 10 účastníků na jednoho lektora instruktora – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga, kteří jsou držiteli platného průkazu “Instruktor školního lyžování”

Lektor:   
Ing. Jaroslav Frič
Mgr. Jan Beneš

Místo: Janské Lázně (Stubaiergletscher). Alternativa rakouského ledovce bude realizována v případě zájmu klientů a jejich ochoty hradit zvýšené náklady. Efektivita takového kurzu je nesporně několikanásobně vyšší vzhledem k vynikajícím terénním a sněhovým podmínkám kurzu. 

Cena: 2 700 Kč/osoba (v ceně není zahrnuta doprava a jízdné na vlecích)

Podobné články