DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Etuda a akční malbaVzdělávací cíl: Posílení schopnosti vytvářet spontánní vazby na vlastní výtvarné koncepty

Obsah: Kurz se skládá ze dvou vzájemně provázaných bloků. První začíná sérií základních výtvarných etud, pomocí kterých se dopracujeme postupů intuitivní tvorby. Účastníci kurzů vytvářejí malby pomocí špachtlí, stěrek, válečků, akrylových barev. Používají barvy prstové i barvy – nebarvy. Pracují podle vlastních originálních návrhů.
Práce s výraznými formáty
Vytváření pocitových studií
Dosahování intuitivního výtvarného projevu 

Všichni účastníci si odnesou po skončení kurzu své abstraktní malby.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 bloky po 4 hodinách)

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga

Lektor: Dáša Chladová

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 770 Kč/osoba

Podobné články