DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Florbal ve školních podmínkáchVzdělávací cíl: Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.

Obsah:

I:
Teoretická část:
Nejčastěji porušovaná pravidla a jejich dodržování
Grafické značení jako pomocník pro efektivní využití času hodiny
Vysvětlení základních HČJ (dribling, vedení míčku, přihrávka a zpracování, střelba)
Sportovní návyky ve florbalu (odehraju/hraju dál, útočím/bráním)
Motivace (učitel v brance)

Praktická část:
Ukázky vysvětlených základních HČJ
Průpravná cvičení
Modifikované hry

II (NOVINKA):
Teoretická část (2 hodiny):
Zásady bezpečnosti, znalost rizik, prevence úrazů, první pomoc
Florbalové vybavení
Základní pravidla + ukázka signalizace rozhodčích
Rozdělení vyučovací jednotky
Využité pomůcek během vyučovací jednotky
Přípravy na vyučovací jednotku
Tabulka, jako pomocník při organizaci vyučovací jednotky
Motivace studentů

Praktická část (6 hodin):
Ukázky a vysvětlených základních herních činností jednotlivce
Organizace studentů během vyučovací jednotky
Možnosti zahřátí na úvod vyučovací jednotky
Typy protažení před hlavní částí vyučovací jednotky
Průpravná cvičení
Netradiční cvičení
Kondiční cvičení
Herní kombinace, herní systémy
Modifikované hry
Florbalový brankář

Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách) / 8 hodin (2x 180 minut)

Počet účastníků, cílová skupina:
15 účastníků (učitelé ZŠ/SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, pedagogové volného času, asistenti pedagoga)

Lektor:
Mgr. Jakub Koráb
Mgr. Karel Vancl

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 480 Kč / osoba / 4 hodiny
          700 Kč /osoba / 8 hodin 

Podobné články