DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Igelitové objekty a šperkyVzdělávací cíl: Získání nových poznatků a námětů pro výtvarné tvoření s žáky a jejich praktické vyzkoušení

Obsah: Výtvarná dílna zaměřená na seznámení a na realizaci alternativních výtvarných přístupů a technik s tématem recyklace
Práce s igelitovými taškami
V průběhu dílny získají účastníci praktické dovednosti s využitím lehce dostupných materiálů.
Využití igelitových mikrotenových tašek a sáčků při tvorbě nevšedních objektů a šperků

Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách)

Počet účastníků, cílová skupina: 10 účastníků – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga

Lektor: PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 650 Kč/osoba

Podobné články