DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Kin-ball pro školyVzdělávací cíl:
I:
Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem
Absolvent obdrží certifikát a může požádat o udělení licence.

II:
Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků. Zároveň absolvent získá přehled o všech základních pravidlech a metodách výuky tohoto sportu, což je potřebné pro případnou účast týmu v oficiálních soutěžích. 

V kurzu je možné získat certifikaci 7., 6. a 5. stupně kin-ballu, vydaného Českým svazem kin-ballu.

Obsah: Představení kin-ballu – důvody vzniku, odlišnosti od jiných kolektivních sportů, vysvětlení pravidel 
První lekce kin-ballu – úvod zahrnující pravidla bezpečné hry (neodrážet míč hlavou, nikdy neodpalovat jednou rukou), výuka chytání míče, správné použití nohy při příjmu nohou
Hra na rozehřátí (buldok)
Hra kin-ball (rozdělení skupin na tři týmy, vysvětlení cíle hry, vysvětlení individuální a kolektivní útočné pozice, vysvětlení obranné pozice, simulace podání, standardní hra s vysvětlováním pravidel, která nebyla zmíněna v úvodu)

První kroky na cestě ke zvládnutí hry
Rozvoj kopacích dovedností
Držení míče dvěma hráči 
Kroky, Skluzy
Technika správného podání I, II, III
Zrychlování tempa
Rychlé určení barvy týmu na příjmu
Individuální kontrola míče
Ulička a trojnožka
Určení směru uličky
Přihrávka rukou a nohou 
Obranné a útočné pozice 
Poslední u míče
Falešný podávající
Rohová a postranní obranná pozice
Dva hráči v útoku

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin (3 bloky po 180 minutách)

Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků – učitelé  ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Lektor:
Paurová Alice
Lipový Petr 

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 1 000 Kč/osoba

Podobné články