DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Možnosti a meze krizové intervence ve školáchVzdělávací cíl: Prevence a včasné rozpoznání sociálně patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga
Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy

Obsah: Prevence a včasné rozpoznání sociálně patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga
Preventivní způsob práce s žáky – nácvik přípravy a realizace seznamovacích kurzů pro nově vzniklé kolektivy třídy, význam průběžných třídnických hodin pro prevenci soc. patologických jevů
Možnosti diagnostiky výskytu sociálně patologických jevů a příprava plánu intervenčního postupu, který je třeba zaujmout v rámci školy
Metody práce s pedagogickým sborem i jednotlivými pedagogy jako forma prevence výskytu sociálně patologických jevů ve škole
Spolupráce s odbornými pracovišti 

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času

Lektor: Mgr. Ondřej Bárta

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 11 000 Kč/ školní kolektiv

Podobné články