DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Multikultura – vzdělávání bez předsudkůVzdělávací cíl: Seznámit se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek
Vytvořit postupy, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a připravit projektový plán pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.

Obsah: Stereotypy a předsudky v rámci tříd, uvědomění si vlastních postojů k odlišnostem
Vytváření prostředí podporujícího vzájemnou toleranci a respekt mezi dětmi
Aktivity vedoucí žáky ke kritickému přemýšlení nad situacemi, do nichž se dostávají a musí je řešit
Metoda kreativního dialogu
Vytváření tematicky zaměřených knih s dětmi – např. Abeceda komunity
Práce s příběhy v kontextu vzdělávání bez předsudků
Jak zahrnout dílny pro vzdělávání bez předsudků do vzdělávacího kurikula třídy a školy

Seminář je interaktivní, je veden kooperativními technikami učení.

Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, asistenti pedagogů, pedagogové volného času

Lektor: Mgr. Iveta Němečková
PaedDr. Blanka Spieglerová

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 7 500 Kč / školní kolektiv; 620 Kč / osoba

Podobné články