DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Osobnostní výchova a alternativní práce se třídouVzdělávací cíl: Nácvik práce s dynamikou třídy, navazování optimálních vztahů ve třídě
Prevence proti šikaně

Lze využít při tvorbě minimálního preventivního programu.

Obsah:
I:
Nabídka sociálně psychologických forem práce se třídou či výchovnou skupinou
Vytváření zdravých vztahů mezi žáky a studenty, uvědomování si role ve skupině, způsoby zapojení méně aktivních jedinců do skupiny
Práce s postoji, hodnotovým systémem jedince, sebepoznávací aktivity
Program prevence šikany – možnosti intervence ve třídě, skupině
Základy programu – specifická prevence závislostí, sekty, prevence xenofobie a rasismu

Kombinace přednášky a zážitkové formy semináře.

II:
Modelování životních situací a analýza nároků na jejich zvládání
Alternativy řešení životních situací
Styly jednání usnadňující nebo řešící interakci
Trénink základních sociálních dovedností
Trénink složitějších dovedností (řešení konfliktů, vyjednávání, sebeprezentace apod.)

Zážitková forma semináře.

Hodinová dotace: 6/12 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času

Lektor: PhDr. Václava Masáková
Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 5 500 Kč / školní kolektiv / 6 hodin
11 000 Kč / školní kolektiv / 12 hodin

 

Podobné články