DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Řešení konfliktů a práce s rodinouVzdělávací cíl: Získávání algoritmů řešení konfliktů

Obsah: Základní typologie konfliktů, aplikace do prostředí školství
Charakteristika konfliktů z hlediska jejich intenzity, charakteru, projevů chování jednotlivých aktérů, zaměření atd.
Individuální způsoby zvládání konfliktů, způsoby jejich percipování, individuální prožívání konfliktů, postoje vůči konfliktním situacím
Definování postupů, jimiž jedinci čelí konfliktům, využití případových studií, charakteristiky adekvátního řešení konfliktů, role mediátora a jeho význam při řešení konfliktů
Specifické formy skupinové práce při řešení konfliktních situací ve školním prostředí
Představení tzv. Balintovských skupin, jejichž cílem je skupinové hledání řešení vzniklého konfliktu ve školním prostředí
Rodina a její funkce, vnitřní struktura rodiny, sňatek a rozvod, alternativy k manželství a rodině, sociální trendy současné rodiny

Kurz má charakter přednášky v kombinaci s nabídkou sebezkušenostních metod, které s daným tématem souvisejí a umožní účastníkům hlubší vhled do problematiky.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času

Lektor: Mgr. Kateřina Bílková
Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 10 400 Kč/školní kolektiv; 900 Kč / osoba

Podobné články