DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Setkání s hmotouVzdělávací cíl:  Naučit se vnímání variability různých hmot a ochotu měkkých materiálů přejímat různé tvary. Nekonvenčnost postupů povýšit na tvůrčí princip, který umožní otevřenou spontaneitu.

Obsah: Kurz je složen ze dvou nezávislých bloků, které na sebe navazují.

Setkání s hmotou začíná s haptickými etudami – rozlišování povrchů a struktur. V prvním bloku se zaměříme na práci se sochařskou hlínou. 
Stopy po úderech nástrojů a otisky předmětů. Vytváříme pocit růstu, vývoje, síly, něhy atd. Pomocí vlastních haptických zážitků posléze modelujeme z bloků sochařské hlíny např. futuristická města.

V druhém bloku budou použity sypké materiály. Účastníci vytvářejí variabilní objekty, které si při odchodu odnášejí s sebou.
 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 bloky po 4 hodinách)

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga

Lektor: Dáša Chladová

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 710 Kč/osoba

Podobné články