DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Týmová spolupráceVzdělávací cíl: Získat odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi fungujícím týmem a příležitostně spolupracující skupinou lidí
Zkusit si řídit tým
Odhalit příčiny vzniku konfliktů
Získat nový pohled na sebe samotného

Obsah: Vývoj týmu, synergický efekt
Role v týmu, styly vedení týmu, výběr členů týmu
Pedagogický pohled na osobnostní vlastnosti členů týmu
Konflikty, jejich příčiny, styly řešení
Asertivní přístup

Hodinová dotace: 16 hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času

Lektor: Mgr. Pavel Rampas

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 16.000 Kč / školní kolektiv (bez pronájmu prostor)

Podobné články