DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Vyjednávání a argumentaceVzdělávací cíl: Uvědomit si zákonitosti komunikace a jak je používat ve vyjednávacích situacích.
Posílit schopnost zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů.
Procvičit argumentaci v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům.
Zvládnout vyjednávací postupy a umět je použít.

Obsah: Komunikační zákonitosti a jejich použití – 1 h
Vyjednávání, strategie a taktika – 1 h
Příprava na vyjednávání – 1 h
Odhad partnera, jak jednat s různými komunikačními partnery – 2 h
Postup a druhy vyjednávání – 1 h
Modelové situace, trénink, zpětná vazba – 2 h
Stavba argumentu – 1 h
Slabé, silné a úderné argumenty a jejich použití – 1 h
Práce s námitkami – 1 h
Vhodná slovní volba pro zvýšení přesvědčivosti a účinku – 1 h
Persvaze – ovlivňování, přesvědčování – 1 h
Modelové situace a jejich rozbor – 3 h

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)

Lektor: PaedDr. Olga Medlíková

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 17 000 Kč/školní kolektiv

Podobné články