DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Výtvarný kolotočVzdělávací cíl: Kurz má teoreticko-praktický charakter, účastníci se seznámí s novými technikami a přístupy a také si je vyzkoušejí. Součástí kurzu budou prezentace uskutečněných výtvarných projektů a další ukázky z tvorby dětí a mládeže s přesahem do klíčových kompetencí dle ŠVP.
Komunikační obsah vyjádření – vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora.
Uplatňování subjektivity - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností.
Účastníci se seznámí s novými alternativními přístupy a výtvarnými technikami, které mohou být inspirací pro pedagogy ve výtvarné práci s dětmi a mládeží.

Obsah: 3 bloky: 1. Řeč stromů, 2. Svět zvířat, 3. Letem světem

Úvod, prezentace výtvarných námětů, ukázky z tvorby dětí a mládeže, zdroje informací 
(motivační úvod formou ukázek prací dětí z výtvarních dílen, odkazy na literaturu)

Výtvarné přístupy, techniky a materiály
(výtvarné řady jako originální otisk pedagoga)

Praktická realizace pomocí zajímavých výtvarných technik
(vytvoření vlastní kartotéky nápadů, využití teoretických poznatků, vyzkoušení jednotlivých technik v praxi)

Prezentace vytvořených výtvarných prací, hodnocení
(výstava hotových výrobků, fotodokumentace)

Hodinová dotace: 18 hodin (3x6 hodin) 

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)

Lektor: PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy

Cena: 1 800 Kč/osoba

Podobné články