DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Základní školní lyžováníVzdělávací cíl: Plně zvládnout techniku a metodiku výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku.
Seznámit se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu.
Alespoň částečně zvládnout prvky druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování (freeride, skialpin, race carving…).
Získat přehled o lyžařské technologii využívané při školních lyžařských kurzech.
Získat základní znalosti ze specifiky pedagogiky a didaktiky týkající se výuky lyžování.
Seznámit se s legislativou školních lyžařských akcí a právními aspekty práce instruktora.
Důkladně zvládnout problematiku prevence úrazů a první pomoci zraněnému.

Obsah:
Teoretická výuka: (17 hodin)
Historie lyžování a lyžařské výuky, základy teorie a biomechaniky lyžování, zásady vedení bezpečného výcviku, znalost rizik, prevence úrazů, první pomoc, technologie lyžařské výzbroje a výstroje, všeobecná lyžařská průprava, teorie techniky a metodika výcviku sjíždění a zatáčení na lyžích, teorie techniky a metodika výcviku běhu na lyžích, organizace a plánování školního lyžařského výcviku a další

Praktická výuka: (33 hodin)
Všeobecná lyžařská průprava, specializovaná lyžařská průprava pro nácvik smykového oblouku, technika a metodika paralelního oblouku, procvičení specializované průpravy pro carvingový oblouk, seznámení se specifiky výuky na lyžích snowblade, základy freerider lyžování, technika a metodika klasického způsobu běhu na lyžích, technika a metodika bruslení na lyžích a další

Hodinová dotace: 50 hodin (šestidenní prezenční soustředění)

Počet účastníků, cílová skupina: 10–12 účastníků na jednoho instruktora – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, asistenti pedagoga

Předpokládá se alespoň krátká pedagogická praxe, zvládnutí techniky lyžování sjezdového i běžeckého na úrovni základní etapy lyžařského výcviku.   

Lektor: 
Ing. Jaroslav Frič
Mgr. Jan Beneš

Místo:  Krkonoše – Janské Lázně, eventuálně další vhodné lyžařské areály

Cena: V roce 2016 dotovaná cena 2 400 Kč (platí pro pedagogické pracovníky) 

Podobné články