DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Živá hlínaVzdělávací cíl: Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními druhy keramických a sochařských materiálů, s možnostmi jejich zpracování a využití, zvládnutí základních technik a disciplín s ohledem na individuální výtvarný projev každého zájemce. Náplní tedy nejsou „návody“, ale zvládnutí principiálních postupů, které umožňují projev individuální kreativity každého účastníka.

Obsah: Obecný úvod; motivace a očekávání účastníků, stanovení individuálních cílů. „Hmatová zkouška“ – výběr materiálu „na tělo“, jednoduchý vymačkávaný tvar. Ruční modelování plátu – etuda kompozice otisků a zásahů do hlíny. Nádoba stavěná z válečků – „rostlý“ tvar; nádoba stavěná z plátů – tvar geometrický. Nářadí a pomůcky – jejich použití a péče o ně.
Reliéf – princip reliéfu (teorie), tvorba reliéfu na dané nebo vlastní téma. Glazury a engoby (teorie), jejich použití – způsoby glazování; další možnosti úpravy povrchů; pálení.
Sádra a její použití; tvorba jednoduché formy + odlévání.
Zpracování materiálu pro točení na kruhu; principy ručního vytáčení + trénink; točená nádoba.
Dutá keramická plastika na dané nebo vlastní téma – s využitím všech nabytých zkušeností.

Hodinová dotace: 24 hodin (4x6 hodin)

Počet účastníků, cílová skupina: 10 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)

Lektor: Marek Dobeš

Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy – Klub Klamovka

Cena: 2 500 Kč/osoba

Podobné články