DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Výukové programy pro školyDDM hl. m. Prahy již desátým rokem připravuje pro MŠ, ZŠ i SŠ výukové programy, které jsou přizpůsobeny věku účastníků a potřebám pedagogů. Veškeré programy jsou tvořeny a upravovány tak, aby vyhovovaly požadavkům RVP (rámcového vzdělávacího programu).

Věříme, že i díky netradičním možnostem našich středisek budou tyto programy vhodným a důležitým doplňkem výuky a pomohou žákům nejen při zapamatování probíraného učiva, ale i při budování vzájemných vztahů v třídních kolektivech.

Programy jsou seřazeny podle věkových skupin a podle nabídky jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.

Rádi vám vyjdeme vstříc a s programy, které nevyžadují speciální zázemí, přijedeme přímo do vaší školy a vám tak odpadnou obtíže spojené s cestováním.

Uvedenou délku trvání nelze krátit, programy mají svou logickou strukturu. Vyčleňte si, prosím, na program dostatečné množství času – délka jednotlivých programů je uvedena v rámci anotace.

Cena za jednoho žáka je uvedena vždy u konkrétního programu. Programy se platí v hotovosti na místě lektorovi programu, který vám vydá doklad o zaplacení.

Jakékoliv problémy, nejasnosti nebo otázky vám ochotně pomohou vyřešit kontaktní osoby uvedené u jednotlivých programů.