DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
Login

Ekosystém lidských sídel a ochrana zvířatCíl: Naučit děti vyhodnocovat, kdy je pomoc nalezeným zvířatům ve městě potřebná, pravidla bezpečnosti při manipulaci se zvířaty, kam se obrátit pro pomoc. 

Klíčové kompetence: k řešení problémů 
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.5 RVP PV (Dítě a svět) a 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 dětí – vstup zdarma (MŠ – 2 pedagogové na 10 dětí)
Kapacita: 8–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: vybraný lektor Stanice přírodovědců
Kontaktní osoba: Marie Roubíčková, tel.: 222 333 864, e-mail: marie.roubickova@ddmpraha.cz

Anotace: Seznámení se způsobem života vybraných volně žijících zvířat ve městě, žáci se dozví, co zvířata do měst přivádí a jakým způsobem jim mohou pomoci. Součástí programu je prohlídka areálu zaměřená na ukázky živých zvířat (venkovní výběhy, tropické terárium, klubovna s drobnými savci).

Podobné články

Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Bylinky a léčivé rostliny
Pěstování a využití rostlin, bylinek a léčivek, některých druhů tradiční i netradiční zeleniny a ovoce, praktické ukázky a ochutnávka- bylinky všemi smysly. S možností zasazení si vlastní bylinky.
Cizokrajná zvířata
Zvířata, se kterými se v naší přírodě nesetkáme, jejich charakteristika, rozdělení, způsob života. S praktickou ukázkou našich expozic.
Podzim
Strategie přípravy na zimu, podzimní příroda, jak zvířatům před zimou pomoci. S praktickou ukázkou našich expozica možností výroby jednoduchého krmítka pro ptáky.
Dinosauři
Vznik a vývoj života na Zemi, ukázky zkamenělin, skládání kostry dinosaura. S možností výroby sádrových odlitků a s praktickou ukázkou našich expozic.
Savci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Ptáci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Obojživelníci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.