DDM hl. m. Prahy

AktualityHledáme mladé reportéry
Pro Evropské setkání mládeže EYE, které se koná ve dnech 1.–2. června 2018 v Evropském parlamentu ve Štrasburku, hledáme mladé reportéry nebo odborníky, kteří by chtěli informovat o této události. Přihlášky na jednotlivé pozice je možné podat online do 21. ledna 2018 do 12.00.
Vyjeď pracovat s mladými lidmi do Santiaga di Compostela
Španělská organizace Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco hledá dobrovolníky, kteří by pomáhali v jejím centru pro mládež.
Dejte vysvědčení k ledu
V pátek 2. února se na Letenské pláni uskutečnila akce DDM hl. m. Prahy "Dejte vysvědčení k ledu", na níž se podílelo i naše ICM. Více se o ní dozvíte na tomto odkaze: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/5363-48865-dejte-vysvedceni-k-ledu.html
Centrum podpory nadání
ICM rozšířilo svou činnost o práci s nadanými dětmi. K našemu týmu se připojila psycholožka Mgr. Anna Štindlová, která bude poskytovat psychologické poradenství nadaným dětem  a dětem s individuálními zvláštnostmi a jejich rodičům. 
Knihu za knihu
U příležitosti blížícího se Měsíce knihy připravuje ICM při DDM hl. m. Prahy velkou výměnu knih.
"Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce"
Dne 21. listopadu se v Karlínském Spektru konal seminář pro žáky a pedagogy středních škol: "Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce". Lektorka PhDr. Lenka Morávková Krejčová, PhD. seznámila účastníky s důležitými informacemi potřebnými ke zpracování práce na vybrané téma.
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny.
Prezentace ICM při DDM hl. m. Prahy na Pedagogické fakultě UK
Dne 18. října 2017 proběhla prezentace ICM při DDM hl. m. Prahy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. ICM zde zastupovaly Marie Rychlíková a Blanka Spieglerová. Akce, které si zúčastnilo celkem 30 studentů, zahrnovala nabídku spolupráce. ICM nabídlo studentům Pedagogické fakulty možnost plnit si pedagogickou praxi na střediscích DDM hl. m. Prahy. Tuto praxi bude za naši organizaci garantovat Marie Rychlíková.
Karlínský masopust 2018
Jubilejní 15. ročník Karlínského masopustu se mohl pochlubit skvělým programem a spoustou dobrot. https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/5363-48893-karlin-ozil-jubilejnim-patnactym-masopustem.html
ICM poskytuje pro zájemce základní sociální služby
Součástí služeb ICM je také základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb. Pomáháme zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytujeme kontakty na konkrétní organizace. Nabízíme pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce...)
Zajímavý projekt CREA.T.Y.V.
Hledají se dva vhodní kandidáti, kteří se zúčastní tréninku v Dublinu a následně se budou podílet na mezigeneračních workshopech. Školení se bude konat 28. 1.–2. 2. 2018 v Irsku, workshopy budou probíhat od února do konce dubna 2018.
Schola Pragensis 2017
Závěr listopadu je už tradičně v prostředí pražských středních škol a odborných učilišť ve znamení příprav účasti na Schole Pragensis. Tento „veletrh středních škol“ se každoročně uskutečňuje zejména proto, aby se před žáky škol základních předestřela nabídka možností dalšího studia.