DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

1. schůzka supervizorůÚvodní schůzka supervizorů projektu Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání proběhla 24. září 2018 v budově Karlínského Spektra, DDM hl. m. Prahy.