DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

2. schůzka supervizorůDruhá schůzka supervizorů projektu Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání proběhla 28. listopadu 2018 v budově Karlínského Spektra, DDM hl. m. Prahy.