DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Probíhá ověřování programů 2. etapy

V současné době probíhá ověřování programů druhé etapy tvorby. Dokončujeme textovou podobu programů, vymýšlíme nové aktivity, vylepšujeme stávající.

Ruce, Přátelství, Přátelé, Děti, Zábava, Štěstí, Dítěilustrační foto (zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/ruce-p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD-p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-d%C4%9Bti-2847508/)

Také by vás mohlo zajímat:

 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní představení Paměť jsme my 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba - prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ
 • Programování her na PC (Scratch) – úvod

  VÍCE INFORMACÍ