DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Městský dům dětí a mládeže OstrovMěstský dům dětí a mládeže Ostrov zajišťuje přípravu a ověření výukových programů Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech (I-III) a Průzkumníci přírody (I-III).