Poznání regionálních tradic a kultur v tanci III (3. - 5. ZŠ)

Program je určen žákům 3. až 5. třídy ZŠ
Vzdělávací program Poznání regionálních tradic a kultur v tanci II je zaměřen na uchování si vztahu
k vlastní identitě, kultuře, tradicím a jazyku a podpoře zájmu dětí o specifika vlastního regionu,
včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních a etnických a kulturních menšin. V průběhu
projektu se budou děti přiměřenou formou zaměřovat na poznávání regionální historie, tradic a
lidové kultury.
Vše propojíme s lidovou muzikou a tancem.
Cílem výukového programu je žáky ze základní škol spolu s pedagogy za formální vzdělávání a
pedagogy za neformální vzdělávání v hodinách školního vyučování získat pro seznámení s hudebními
a tanečními, ale i jinými regionálními zvyky, které tvoří historii regionu. Dále se zaměříme se na
kreativitu a jemnou motoriku dětí.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Poznání regionálních tradic a kultur v tanci III včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie