Tvůrčí fotografie ve výtvarné výchově II (8. - 9. ZŠ)

Program je určen žákům 8. a 9. ročníku ZŠ
Výukový program zaměřený na tvůrčí fotografii doplňuje tematické oblasti RVP a ŠVP dané školy
v oblasti kultura – výtvarná výchova. Žáci se seznámí s fotografií jako s jedním z typů vizuálně
obrazného vyjádření. Vzdělávací program obsahuje teoretické a praktické části (dějiny fotografie,
současná fotografie, společnost a fotografie, mládež a fotografie, snímková technika – práce
s fotoaparátem, fotografování ve fotoateliéru, analogové postupy – princip fotografického zobrazení,
digitální editace ve fotografii, tisk). Cílem programu je využít a podpořit kreativní a inovativní
potenciál žáků při zpracování daného námětu.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Tvůrčí fotografie ve výtvarné výchově II včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie