Zapomenuté řemeslo mlynář II (1. - 2. ZŠ)

Program je určen žákům 1. a 2. ročníků ZŠ
Cílem výukového programu je seznámit děti s tradicí zapomenutého řemesla mlynářského v našem
kraji. Děti poznají jednotlivé stavební části mlýna, seznámí se s názvoslovím tohoto řemesla, poznají
jednotlivé druhy obilí a druhy mouky. Vyzkouší si i zpracování obilí v těsto a pečení pečiva. Na
soustavě mlýnků si prakticky vyzkouší sílu vody. Společně se naučí písničku s tématem voda a nazdobí
si kuchařskou zástěru.
Hodinová dotace na tento výukový program je šestnáct vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 3
bloků: Z mlýna do kuchyně (5 vyučovacích hodin), Velikonoce v českém mlýně (5 vyučovacích hodin),
Historický mlýn na českém venkově (6 vyučovacích hodin). První a druhý blok probíhá v interiérech.
V místnostech probíhá poznávací, výtvarné a pracovní aktivity. V tělocvičně probíhají taneční a
sportovní činnosti. Třetí blok realizujeme v exteriéru, v objektu vhodného blízkého historického
vodního mlýna.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Zapomenuté řemeslo Mlynář II včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie