Digivěci jako nástroj III (8. - 9. ZŠ)

Cílem výukového programu je ukázat žákům digitální zařízení a technologie jako nástroj, který mohou využít běžně nejen ve školní výuce, ale i ve volném čase. Program se zaměří na využití digitálních zařízení a technologií při výtvarných činnostech, při výuce zeměpisu, dějepisu a přírodopisu a při nejrůznějších volnočasových aktivitách (geolokační hry, poznávání přírodnin, práce s mapovými aplikacemi, GPS trackery). Žáci si vyzkouší práci nejen na zařízeních, které jim poskytuje škola a DDM (konvertibilní zařízení 2v1), ale bude jim umožněno pracovat i na vlastních zařízení (notebooky, tablety, smartphony).

Program je naplánován na 16 vyučovacích hodin, jež jsou rozdělené do 4 projektových bloků. Jednotlivé bloky jsou v délce 3 - 5 hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Jednotlivé bloky jsou rozděleny vždy do 1-2 témat a jejich délka trvání odpovídá potřebám jednotlivých aktivit, koresponduje s potřebným časem pro danou aktivity, nikoliv vždy s délkou vyučovací hodiny.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Digivěci jako nástroj III včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu