DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Kulturní tradice regionu (MŠ)

Obsahem programu je vytvořit u děti předškolního věku (3-6 let) povědomí o kulturních tradicích regionu Jižní Moravy v jednotlivých obdobích roku. V průběhu projektu si nabyté vědomosti vyzkouší i v praktických dovednostech - výtvarných, pracovních, pohybových, pěveckých. Seznámí se s nejrůznějšími postupy práce, kde mohou uplatnit svá navrhovaná řešení.

Cílem výukového programu je seznámit děti s kulturou a folklórními tradicemi našeho regionu. Zaměříme se na tradiční akce – Vánoce, Velikonoce, hody, ruční práce, pečení a vaření tradičních jídel a regionální kroje. Mezi zařazené výukové aktivity bude patřit: pletení pomlázek, zdobení kraslic, seznámení s tradičními výtvarnými motivy, modrotisk, seznámení s dívčím a chlapeckým krojem a jeho oblékáním. Při výuce využijeme prvky neformální výuky, kdy práce s dětmi bude probíhat v neformálním prostředí, a budeme využívat mezigeneračního kontaktu při předávání zkušeností.

Program je realizován v 16 hodinách, které jsou rozděleny na 4 bloky po 4 hodinách (1 hodina = 45 minut). Délka jednotlivých bloků byla zvolena s ohledem na potřebnou časovou dotaci na jednotlivé aktivity a také byl brán ohled na psychohygienické potřeby účastníků projektu, tedy děti předškolního věku. V ideálním případě je vhodné se věnovat každý den jinému bloku.

Program ke stažení:

Kulturní tradice regionu včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ