DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Kulturní tradice regionu II (3. - 5. ZŠ)

Vzdělávací program učí žáky pracovat s tradicí našich předků. Program rozvíjí tyto dovednosti: způsoby myšlení a formy lidské zkušenosti ve vztahu k tradičním řemeslům, dovednostem a činnostem, které jsou předávány z generace na generaci.

Cílem výukového programu je seznámit žáky s kulturou a folklórními tradicemi našeho regionu. Zaměříme se na tradiční akce – Vánoce, Velikonoce, hody, ruční práce, pečení a vaření tradičních jídel, kroje. Mezi zařazené výukové aktivity bude patřit: paličkování, pletení pomlázek, košíků, zdobení kraslic, seznámení s tradičními výtvarnými motivy, modrotisk, škrobení krojových prvků, seznámení s dívčím a chlapeckým krojem a jeho oblékáním. Při výuce využijeme prvky neformální výuky, kdy práce s žáky bude probíhat v neformálním prostředí, a budeme využívat mezigeneračního kontaktu při předávání zkušeností.

Celková hodinová dotace výukového programu je 16 hodin. Výukový program je rozdělen do 4 tematických bloků po 4 hodinách (1 hodina / 45 minut).

Program ke stažení:

Kulturní tradice regionu II včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 5. 10. do 1. 11. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušen provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Online přihlašování na víkendové ježdění

  VÍCE INFORMACÍ