DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Na křídlech vědy III (6. - 7. ZŠ)

Program bude zahájen návštěvou letiště s přednáškou pilota. Realizátoři seznámí žáky s principem létání. Následuje vlastní výroba házedel v dílnách. Na výrobku budou demonstrovány základní principy fyziky a matematiky. Výrobky budou také namalovány dle vlastní fantazie jejich výrobců. Projekt bude zakončen soutěží v letových dovednostech.

Po absolvování výukového programu „Na křídlech vědy III“ budou jeho účastníci schopni vysvětlit, popř. demonstrovat základní principy fungování leteckých motorů a létání. Žáci si samostatně vyrobí házedlo, na kterém si ověří, které zákonitosti ovlivňují jeho let.

Výukový program je naplánován na 16 vyučovacích hodin, jež jsou rozdělené do 4 tematických bloků. Každý vyučovací blok trvá 4 vyučovací hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Uvedené čtyři bloky je možné realizovat ve čtyřech projektových dnech.

Program ke stažení:

Na křídlech vědy III včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme pedagoga volného času

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hobby Kováry 12. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ