Robot je náš kamarád II (3. - 5. ZŠ)

Výukový program je koncipován jako zážitkové vzdělávání pro rozvíjení schopnosti práce s digitálními technologiemi, komunikaci v mateřském jazyce, práci v týmu. Program je tematicky rozdělen do třech bloků:

1. Seznámení se s technikou a moderními technologiemi, zjištění jejich možností.

2. Řešení zadaných úkolů s představením dostupné technologie.

3. Práce na vlastních úkolech s využitím dostupné technologie.

Cílem výukového programu je seznámení s možnostmi práce s digitálními technologiemi s využitím robotických stavebnic, řešení úkolů s jejich pomocí, využitím kreativního a inovativního myšlení účastníků. Účastníci získají povědomí o možnostech a využití těchto technologií v budoucí praxi.

Celková časová dotace výukového programu je 16 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Výukový program je postaven tak, že lze rozdělit maximálně do osmi dvouhodinových bloků, nebo jednotlivé bloky spojit, a vytvořit tak program s menším počtem bloků v delším čase.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Robot je náš kamarád II včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu